בטחון ביישוב – איכות חיים

בוקר טוב,

לאחרונה יש ריבוי במספר הפריצות לבתים,

וגניבות של כסף, תכשיטים, פלאפונים ואף נשק.

 ביישוב שלנו היו ניסיונות של פריצה בגבעה ובנעורים.

נבקשכם לשים לב ולגלות ערנות לחשודים אשר מסתובבים ביישוב

ומנסים לפרוץ לבתים גם במהלך היום.

 במקרה של חשד נא לפנות מידית אל אנשי הביטחון ביישוב –

גדעון חזן – 052-3863352

סתוית גורדיצקי – 052-3638086

בברכת שבוע טוב ושקט,

Top