הודעות בנושאים שונים

  1. מכתב בנוגע לסיום העבודות בנחל חרוד- יזרעאלים
  2. המועצה האזורית בשיתוף מד"א מקיימים קורס  "נאמני חיים"
  3. פעילויות הקיץ של סבים ונכדים בסוף חודש אוגוסט
  4. כנס בנים – בנינו לבין הורינו
  5. סרטון היערכות לרעידת אדמה  https://youtu.be/H5WYDYXiS5Y
  6. המתנו וחיכינו, והגיע גם זמנה של הרחבת קיבוץ מרחביה לקבל פחים כתומים – פשוט כי היא נשארה אחרונה מבין הישובים דוברי העברית ולא ניתן לדחות יותר.

אנחנו מעוניינים להיכנס להסברה בשבוע האחרון של יוני ולפרוס פחים כתומים בשבוע הראשון של יולי. מצורף מכתב פרסום מלא לתושבים.

pro 3 כנס בנים-בינינו לבין הורינוsababa_bakaitz_2017_f

Top