הודעות בנושאי בטחון

שלום רב,

 לאור המצב הביטחוני הנחיות המועצה הם לנהוג בשגרה תוך הגברת ערנות.

למרות האמור אנו ביצענו מספר פעולות:

  1. פנינו למשטרת ישראל על מנת לבדוק את עובדי הבניין ברחבי היישוב
  2. החל מהיום תתקיים שמירה נוספת על מוסדות החינוך

השומר הינו דרור צרי בטלפון: 052-8797914

  1. סגירת שערים בקיבוץ במהלך היממה – הכניסה באמצעות טלפון מזהה למורשים בלבד.

להזכירכם  ניתן להתקשר בנושא ל:

מוקד המשטרה                            100

מוקד המועצה                             04-6520100

גדעון חזן ר"בש                           052-3863352

עודד יעקובסון (שומר לילה)          052-3738000

דרור צרי (שומר יום)                   052-8797914

           בברכת ימים שקטים ובטוחים

 עוזי עשת                                           הילה שחר

מזכיר הוועד המקומי          מנהלת קהילה

Top