הזמנה לאסיפה כללית אגודת מתיישבי מרחביה

הזמנה לאסיפה כללית

 

 הנך מוזמן לאסיפה של האגודה הקהילתית "מתיישבי מרחביה" שתתקיים ביום חמישי בתאריך 24.12.15 בשעה 19:30 במועדון יחדיו.

  • מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה כאשר יהיו נוכחים 50% מכלל החברים לאחר חצי שעה קרי מ 20.00 האסיפה חוקית בכל מניין משתתפים.

 

סדר היום:

  1. אינפורמציה
  2. דו"חות כספיים ואישור מאזן 2014                

(המאזן עומד לעיון הציבור במשרדי האגודה)

  1. תקציב 2016 – מינוף לפעילות

 

 

 

בברכה

  עוזי עשת                                                                       ניר אילת

מזכיר האגודה                                                                יו"ר האגודה

Top