חנוכת גן משחקים

הזמנה לטכס חנוכת גן משחקים בהרחבת קיבוץ מרחביה

יום חמישי 16/01/14 בשעה 16:00

הנכם מוזמנים לטכס הפתיחה של גן המשחקים בהרחבת קיבוץ מרחביהבמעמד ראש המועצה מר אייל בצר וחברי מועצה נוספים.הטכס יתקיים ביום חמישי 16.1.2014 בשעה 16:00 מצפים לראותכם, עוזי עשת מזכיר הועד המקומיומנהל האגודה הקהילתית.במידה ומזג האויר לא יאפשר קיום הטכס, הוא יידחה ויתואם למועד אחר

פיצוץ בקו מים ראשי
התקבלה הודעה על פיצוץ בקו מים ראשי לקיבוץ. בהתאם לכך אין מים ברחבי הקיבוץ. כפי הנראה הטיפול יערך כמה שעות.
בחירות למועצה

צו המועצות המקומיות מועצות אזוריות, התשי”ח – 1958

המועצה האזורית עמק יזרעאל

הודעת בחירות באזור מרחביה (קיבוץ)

ביום כא’ בטבת תשע”ד ה 24.12.2013- יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית עמק

יזרעאל כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום האזור מרחביה (קיבוץ) בחירות למועצה.

שעות ההצבעה יהיו משעה 8:00 עד שעה 21:00 ללא הפסקה;

בוחר שיגיע למקום הקלפי (שימוקם במועדון יחדיו) בתוך שעות ההצבעה הנ”ל, זכאי יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה

ימי סערה
תושבים יקרים, החל מהערב, צופות תחזיות מזג האויר סופה של רוחות, גשמים ומזג אויר קר במיוחד. כאזור חקלאי אנו מברכים על הגשמים, עם זאת, לאור התחזיות, אנו שבים ומזכירים מספר כללי בטיחות וכן מזכירים לכם את כל הגורמים להם ניתן לדווח במקרי חירום, בראש ובראשונה, מוקד המועצה הפועל 24 שעות ביממה ויכול לסייע בכל בעיה. אנו ממליצים להערך בתחומים הבאים: יש לגלות עירנות ולדווח בכל מקרה של הצפות (כבישים או אחרים), קריסה של עצים או עמודים. יש לדאוג לחימום מתאים בעיקר לקשישים ולתינוקות רכים, ולשמור על איוורור בבית לצד ההסקה. יש להזהר במיוחד מתנורים הפועלים על אש גלוייה ולהרחיק מהם כל אביזר שעשוי להתלקח –שמיכות, ספות, בגדים ועוד. יש להקפיד לחזק גופים הנמצאים בחוץ, (כמו כסאות ושולחנות גן, עמודי תאורה ומתקנים לתליית כביסה) כדי שלא יפגעו בעוברי אורח. מומלץ לא לנסוע בדרכים חקלאיות ובוציות כדי להמנע משקיעה בבוץ. לידיעתכם, דווקא במזג אויר סוער, בהם אנשים ספונים בבתים סגורים, יש עלייה בגניבות החקלאיות (עגלים, כבשים, טרקטורים ועוד), יש ליידע את החקלאים בישוב, למגן עד כמה שאפשר את הדיר/רפת/טרקטור ולהגביר עירנות. לנוחותכם, אנו מזכירים את מספרי הטלפון: מוקד המועצה האזורית עמק יזרעאל – 04-6520100 או 106 מוקד חברת חשמל לתקלות 103 משטרה 100 כיבוי 102 מד"א 101 בברכה, דן תנחומא מנכ"ל המועצה
בחירות לבחירת חברי אגודה
להלן רשימת המועמדים אשר הגישו את הצעתם עד ליום 07.11.13.חברי קיבוץ:

 1. איידלין דרור
 2. אייזנברג בונה דורית
 3. אילת ניר
 4. אשל חזן הדר
 5. הרננדס בורנשטיין אדר
 6. מן נחום

חברי הרחבה:

 1. גורן גלעד
 2. להב משה
 3. מרידור אברהם
 4. נוימן יאיר
 5. פינטו ירון

להזכירכם:יש לבחור 6 חברים מתוך הרשימה (3 חברי קיבוץ + 3 חברי הרחבה).ההצבעה תתקיים ב- יום ו' 15.11.2013 ב"מועדון יחדיו" מהשעה 09:00 ועד 14:00 יש להצטייד בתעודה מזההניתן להביא ייפוי כח של בן/בת הזוג חתום כולל מספר ת.ז החברים שיקבלו את מירב הקולות יכהנו כחברי ועד מקומי וחברי הנהלת האגודה הקהילתית.

Top