יצירת קשר

בטופס זה ניתן להשאיר משוב, בקשה או הצעה ואף לצרף קובץ.
בעלי עסקים הפועלים בקיבוץ ובהרחבה יכולים לפרסם דרך האתר (יפורסם באזור העסקים):
  • בעלי אתר אינטרנט קיים, יכולים לשלוח את כתובתו, תמונה ותיאור פעילות קצר.
  • חסרי אתר אינטרנט, יכולים לצרף מסמך פירסומי (עמוד אחד בקובץ וורד הכולל לוגו, תחום פעילות, שעות פעילות, טלפונים וכד') .

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה

העלאת קובץ

Top