מאמרים: וועד מקומי

הודעת ביטחון

חברים יקרים, ישנו גל פריצות ברחבי המועצה. הפריצות הינן בעיקר לבתי עסק, מזכירויות, מרפאות וכד'. גונבים מכל הבא ליד – כסף, מכוניות, עגלים, דרכונים, פלאפונים וכד'. אנו מבקשים מכם לשים לב לצעירים המסתובבים ברחבי היישוב ולא להתבייש לשאול אותם מה הם מחפשים. במקרה ואתם נתקלים במישהו יש להודיע לרב"ש / מוקד מועצה / משטרה ואם

הזמנה לאסיפה כללית

הזמנה לאסיפה כללית הנך מוזמן לאסיפה של האגודה הקהילתית "מתיישבי מרחביה" שתתקיים ביום חמישי בתאריך 22.12.16 בשעה 19:30 במועדון יחדיו.

Top